Menü

Vásárlási feltételek (ÁSZF)

Vásárlási feltételek (Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén elérhetőségeinken készséggel rendelkezésére állunk.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a http//fureszem.hu vagy http://www.fureszem.hu domainekkel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF elérhető az alábbi linken: https://www.fureszem.hu/custom/fureszem/image/data/fureszem.aszf.2020_11.pdf

Szolgáltató adatai:

Cégnév: Fűrész-Market Kft.

Székhely: 3527 Miskolc Tüzér u. 12/A.

Telefon: +36-20-46-33-818

E-mail: fureszem@gmail.com

Adószám: 23129043-2-05

Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-46178567

Cégjegyzékszám: 05-09-021138

Cégbejegyzést végezte: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság, 2011.01.21.

A szerződés nyelve: magyar

A weblapot szolgáltatja: ShopRenter.hu Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129. E-mail: info@shoprenter.hu Honlap: www.shoprenter.hu

Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig: 9-14:30

péntek-szombat-vasárnap: zárva

Képviselő neve: Pénzes-Fövényesi Krisztina

 

A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosárban megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint az egyes termékekre kattintva módosíthatnak, javíthatnak is, illetve törlésre is van lehetőség. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét, illetve információt nyújt a szállítási költség várható összegéről, valamint az ingyenes szállításhoz szükséges értékről.


A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Tovább a Pénztárhoz" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy Magyar Posta által), valamint fizetési módot (utánvét, készpénz). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

 

Visszaigazolás
A megrendelést követően a webáruház a vásárló által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amely a megrendeléssel kapcsolatos főbb adatokat tartalmazza. A visszaigazoláson ellenőrizhető a megrendelt termékek mennyisége, ára, a szállítási és számlázási cím, a szállítási költség, a fizetés és a szállítás módja.A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A szerződés
A szerződés nyelve: magyar. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, de nem kerül iktatásra és nem őrizzük meg. A szerződés a teljesítésig szabadon módosítható illetve lemondható.


Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége:

- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.…) tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható belépés után a fiók menüpontban

Megrendelést követően ha megrendelése téves, vagy hibákat tartalmaz, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon az fureszem@gmail.com e-mail címen, vagy a +36-20-463-3818 telefonszámon. 

Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása postai úton történik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

Szállítási módok: postai csomag

Kiszállítási idő: 1-2 munkanap

Szállítási díjak:

Magyar Posta 50.000 Ft-ig: bruttó 2.250 Ft

Magyar Posta 50.000 Ft felett: bruttó 2.600 Ft

A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Fűrész-Market Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Fűrész-Market Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Panaszkezelés és vitarendezés

A Fűrész-Market Kft. törekszik arra, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vásárló panasszal kíván élni a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az fureszem@gmail.com e-mail címen, telefonon vagy levél útján is közölheti. A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a vásárló a panasz kezelését nem tartja megfelelőnek, vagy ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, s annak egy példányát átadjuk a vásárlónak. Az írásbeli panaszt a Fűrész-Market Kft. 15 napon belül írásban megválaszolja, esetleges elutasító álláspontját megindokolja. 

Békéltető Testülethez való fordulás lehetősége:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

 

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék vásárlása esetén az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 3527 Miskolc, Tüzér u. 12/A vagy fureszem@gmail.com. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles a Fűrész-Market Kft. számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Fentiek alapján a megrendelő által megadott méret alapján készült termékekre (pl. szalagfűrész) nem vonatkozik az elállási jog. Amennyiben ilyen terméket rendel és nem veszi át vagy visszaküldi (kivéve ha hibás a termék) a megrendelés teljes összegére vonatkozóan közjegyző előtt fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezzük és a fizetési meghagyás kibocsátásával és az esetleges végrehajtással kapcsolatos költségeket is a megrendelőre terheljük.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 2. Sz. melléklete szerinti elállási nyilatkozatminta letöltéséhez kattintson ide!

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja.

 

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. 

Termékválaszték
Sajnos a webáruház kapacitása egyenlőre nem teszi lehetővé, hogy minden általunk forgalmazott terméket megjelentessünk. Így a kevésbé keresett, a vevőink által ritkán használt termékek nem kerültek az áruházba. Kérjük, ha egyéb standard vagy egyedi szerszámra van szüksége, keressen minket elérhetőségeinken.

Hibák
Habár törekszünk a hibamentességre, és mindent megteszünk, hogy az adatok ne tartalmazzanak elírást vagy téves információt, hibák mégis előfordulhatnak. Ezért a tévedés és az árváltoztatás jogát fenntartjuk!